פרשת ראה – בנים של המלך

פרשתנו פותחת בזכות הבחירה שניתנת לכל יהודי ויהודי במהלך חייו "רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה". שיש לנו את האפשרות לבחור במהלך חיינו בברכה או להיפך חלילה.

בהמשך מובא בהרחבה איסור עבודה זרה והיחס למסיתים לעבודה זרה ולאחר מכן מובא פסוק מיוחד, ונקדים בסיפור.

פעם אחת בא אדם פשוט אל רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" ושאל "רבי לשם מה זקוק העולם לחסידים ומתנגדים ואף החסידים - בינם לבין עצמם חלוקים לקבוצות רבות: מהם שעיקר עבודתם בתפילה ומהם שעיקר עבודתם בתורה ומהם עיקר עבודת ה' שלהם בשמחה לשם מה קבוצות כה רבות?!"

עד שאתה שואל אותי - ענה לו ה"חפץ חיים" - שאל את הקיסר הרוסי! לשם מה יש לו הרבה סוגי חיילים? מהם רוכבי הסוסים מהם יורים בתותחים מקצתם באווירונים ומקצתם באוניות וחלקם בחיל רגלי. אין זאת - המשיך ה"חפץ חיים" - אלא שכל סוג וסוג מהם מועיל לקיסר למלחמה בדרך שונה.

שהרי חייל שהולך רגלי אין בכוחו להילחם בחייל הנלחם בתוך אווירון. והיורים בתותחים בכוחם לנהל מלחמה אף ממרחק של כמה קילומטרים. ואפילו חיילי הקיסר המריעים בחצוצרות תפקיד חשוב להם שבתרועתם מחזקים הם את לב החיילים הנלחמים בשדה בקרב.

משום כך - סיים ה"חפץ חיים" - נחלקים גם אנו לסוגים שונים. כל אחד ואחד תורם את חלקו ויחדיו ננצח במלחמת היצר ונגדיל את שם ה' בעולם!...

בפרשתנו כתוב "בנים אתם לה' אלוהיכם" כולנו בנים של ה' ולכל אחד יש את התיקון שלו האישי בעולם, לא כולם באו לעשות את אותו הדבר ולא באותה הדרך. חז"ל אומרים – כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כפי שברור לך שאתה והחבר שלך לא נראים אותו הדבר, וגם אם מדובר באנשים דומים תמיד יהיה משהו שייחד כל אחד במראה שלו – כך גם אנו צריכים לדעת שדעותינו אינן דומות, לפעמים במקצת ולפעמים שונות בתכלית זה מזה. וזה בסדר, ככה ה' ברא את העולם, וכך זה אמור להיות. אנחנו לא אמורים להסכים עם כולם ולא אמורים לגרום לכולם להסכים עם דעותינו. אבל אנחנו כן צריכים לקבל, להבין שיש דעות שונות משלי ולהכיל אותם. להבין שכל דעה וכל אדם מהווה חלק בפאזל הנהדר שמרכיב את עם ישראל, ובדיוק כמו שבפאזל לא יכולות להיות רק חתיכות של שמיים או רק של אדמה, כי הוא מראה תמונה שלימה שמשלבת את כולם ביחד, בדיוק ככה בעם ישראל, יש אנשים שהם יותר שמיים, יש כאלה שהם בעננים ויש גם כאלה שמחוברים יותר לאדמה.

"בנים אתם לה' אלוהיכם", כולכם, כולנו. גם אם זה חסיד וזה ליטאי, זה ספרדי וזה אשכנזי, זה שומר תורה ומצוות וזה עדיין לא..

כל זה אמור בפרט בימים האלו, שבמקום להסתכל על כמה שונים ורחוקים אנחנו אחד מהשני, נסתכל דווקא עד כמה קרובים אנחנו, שכולנו אחים, בנים של מלך מלכי המלכים.

ונסיים באמרה הנפלאה ביותר של הבעל שם טוב זיע"א: כל יהודי יקר בעיני הקב"ה כמו בן יחיד שנולד להוריו לעת זקנתם, ולמעלה מזה. אפילו יהודי שנמצא בשפל המדרגה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא אפילו יותר מבן יחיד. והוסיף: "בנים אתם לה` אלוקיכם" - מי שהאבא חביב עליו, גם הבנים חביבים עליו.

שנזכה לאהוב את האבא (הקב"ה) ואת כל הילדים שלו!!
0 comments

©2020 by Rabbi Biton - The Jewish Experience CT

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram