פרשת במדבר – הפאזל היהודי 🧩

פרשתנו פותחת במפקד האוכלוסין שנעשה לעם ישראל במדבר. "שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם, בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת, כָּל זָכָר לְגֻלְגְּלֹתָם"

ידוע שכל מילה בתורה היא מדויקת ונצרכת, אין אות שנכתבה לשוא. ומכל כל אות או שינוי שנראה מיותר חז"ל למדו תילי תילים של הלכות.

לכן, לכאורה נראה מיותר למה כתבה התורה "כל עדת בני ישראל", היה מספיק לומר "שאו את ראש עדת בני ישראל" והיינו מבינים שצריך למנות את עם ישראל. למה אם כן נצרכת המילה כל?

השל"ה הקדוש שואל בספרו את השאלה הזאת, ומסביר על כך, שכאן אנו רואים את החשיבות של הפרט בעם ישראל. עם ישראל זהו דבר כללי וגדול. כולנו מרכיבים פאזל אחד גדול שנקרא עם. ואת הפאזל הזה ביקש הקב"ה לספור.

אבל, מאחר וזה כעין פאזל, לכל חלק בו יש חשיבות עליונה, שבלעדיו זה נראה לכל שהפאזל חסר. לכן אמר הקב"ה "כל עדת ישראל" לאמר שבעם ישראל 'כל' אחד חשוב וכל אחד הוא חלק מהמניין הכולל של העם.

לא פעם אדם מרגיש מעין דכדוך, שאולי הוא לא כזה מועיל לעולם, ושהוא לא יהודי טוב, והעולם היה יכול להסתדר גם בלעדיו. אלא שאנחנו צריכים לדעת, שכל אחד מאתנו הוא עולם ומלואו, והקב"ה הביא כל אחד מאתנו לעולם למשימה חשובה ומיוחדת, והתפקיד של אחד זהו לא התפקיד של השני. לכן גם אם יוצא לנו לחשוב שאדם מסויים הוא מצליח יותר מאתנו, וה' אוהב אותו יותר כי הוא מועיל יותר לעולם, אנחנו צריכים לדעת שזה לא כך, ה' יתברך אוהב את כל אחד ואחד מילדיו, ואם הוא הביא אותך לעולם זה בגלל שיש לך דבר חשוב ומשמעותי לתרום לעולם, ורק אתה יכול לעשות זאת. כפי שאמר רבי נחמן מברסלב זיע"א: היום בו נולדת הוא היום בו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם הזה לא יכול להתקיים בלעדייך. וזהו דבר שאנו צריכים לזכור אותו כל יום.

הידיעה הזאת יכולה להציל הרבה יהודים מיאוש ומדכדוך, אבל מאידך יכולה גם לגרום לאדם להתגאות שהרי "בשבילי נברא העולם". לכן לסיום נביא את אמרתו של רבי שמחה בונים מפְּשיסחָה:

לכל אחד צריכים להיות שני כיסים, ובהם ישתמש כשיצטרך לכך. בכיס אחד יהיה כתוב – "בִּשְׁבִילִי נִבְרָא הָעוֹלָם" (סנהדרין, פ"ד מ"ה), ובכיס השני – "וְאָנֹכִי עָפָר וָאֵפֶר" (בראשית יח, כז). ועוד הוסיף: "הרבה טועים, ומשתמשים בכיס ההפוך מזה שהם צריכים לו." זכור: בשבילי נברא העולם. בלעדי, העולם היה פחות מוצלח מכפי שהוא היום, אבל לפני הכל "אנוכי עפר ואפר" והגעתי לעולם בכדי לשרת את בוראי מלך מלכי המלכים הקב"ה.


0 comments

Recent Posts

See All

©2020 by Rabbi Biton - The Jewish Experience CT

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram